تجهیزات آزمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی

شرکت ویژن آزما البرز تولید کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی و تجهیزات آزمایشگاه روغن و گریس و لوازم آزمایشگاه نفت و لوازم آزمایشگاه روغن و گریس و مواد شیمیایی آزمایشگاه نفت و گاز و روغن و گریس می باشد .شربکت ویژن آزما البرز بزرگترین تولید کننده و  واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی می باشد . آزمایشگاههای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ، آزمایشگاههای ادارات استاندارد ،آزمایشگاههای همکار استاندارد ، آزمایشگاه پالایشگاهها ، آزمایشگاههای پژوهشگاه نفت ، آزمایشگاههای شرکت های نفتی  ، آزمایشگاههای کارخانجات روغن و گریس توسط این شرکت تجهیز شده اند. ارائه لوازم آزمایشگاه نفت و تجهیزات آزمایشگاه نفت و نصب و راه اندازی لوازم آزمایشگاه نفت و تجهیزات آزمایشگاه نفت از خدمات این شرکت می باشد