Ph متر

PH متر پرتابل

مشخصات فنی دستگاه PHمتر :

 • سنجش  PH از  ۰٫۰۰-۱۴٫۰۰ با دقت ۰٫۰۱±
 • نمایشگر دیجیتال ۳٫۵ رقمی
 • توانایی اتصال به انواع الکترودهای مرکب

مشخصات کلی PH متر :

 • اندازه گیری   PH 0.00-14.00 با دقت ۰٫۰۱±
 • نمایشگر دیجیتال ۳٫۵ رقمی از نوع LCD
 • تنظیم دستی دما از  ۰-۱۰۰ºC با دقت ۰٫۱ وپایداری±۳٫۵
 • قابل اتصال به انواع الکترودهای دوگانه (combine)
 • تامین انرژی توسط باتری ۹V با توان  ۲۷W
 • وزن بدون وسایل جانبی ۲۵۰gr  ،ابعاد ۲٫۵×۸×۱۶ سانتیمتر
 • گستره رطوبت محیط  ۲۰-۸۰%
 • گستره دمای محیط ۱۰-۴۰ºC
 • تنظیم شیب (SLOP) در گستره ۸۵-۱۰۵% با صحت ۲± H متر

دستگاه  PH متر برای اندازه گیری PH محلولهای مختلف آزمایشگاهی  ( اسیدی و یا قلیایی ) مورد استفاده قرار میگیرد که این کمیت با استفاده از معرف های رنگی اسید و باز (بصورت کاغذ یا محلول بصورت تغییر رنگ ) و بروش الکترونیکی میتواند انجام گیرد. اندازه گیری PH بروش الکترونیکی و به کمک یک الکترود انجام میگیرد.

بازه ی  pH بین ۰ الی ۱۴ متغیر می باشد. اگر غلظت H+ بیشتر از OH– باشد، ماده اسیدی است و در نتیجه میزان pH کمتر از۷  می باشد و بالعکس اگر میزان غلظت OH– بیشتر از H+ باشد، و میزان pH بزرگتر از ۷ است.