انکوباتور

انکوباتور تاچ ۵۵ لیتر

مشخصات فنی انکوباتور ۵۵Lit تاچ:

 • برق دستگاه    ۲۲۰V = 250W = 1A = 50-60HZ
 • حرارت قابل کنترل از ۵C بالای محیط تا ۶۵C با دقت ± ۰٫۵C
 • جنس بدنه خارجی ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • جنس محفظه داخل از نوع استنلس استیل
 • دستگاه دارای دو درب (درب اصلی و درب شیشه ای )
 • دارای سیستم پانل تاچ با کارکرد آسان
 • ابعاد داخلی دستگاه  ۴۵×۳۱× ۳۹ (w×d×h )
 • ابعاد خارجی دستگاه  ۷۲×۴۵×۵۲ (w×d×h)

انکوباتور جهت کشت باکتری و قارچها در تمام آزمایشگاههای تشخیص طبی و کنترل کیفی و مصارف عمومی استفاده میگردد که دمای داخلی آن از دمای محیط شروع شده و قابلیت گرم کردن تا ۶۵ درجه بالاتر از دمای محیط را دارد.

انکوباتور تاچ 100 لیتر

مشخصات فنی انکوباتور تاچ :

 • برق دستگاه  ۲۲۰V == 500W == 2A == 50-60HZ
 • حرارت قابل کنترل از ۵C  بالای محیط تا  ۶۵C با دقت ±۰٫۵C
 • دارای سیستم پانل تاچ با کارکرد آسان
 • جنس بدنه خارجی از ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • جنس بدنه داخلی استنلس استیل
 • دستگاه دارای دو درب اصلی و درب شیشه ای
 • ابعاد خارجی دستگاه ۸۰×۵۲×۶۱
 • ابعاد داخلی دستگاه ۵۳×۴۰×۴۸
 • دارای دو طبقه که قابلیت افزایش تعداد طبقات دارد(با تفاوت قیمت)

انکوباتور تاچ آزمایشگاهی جهت کشت و رویش باکتری و خشک نمودن ظروف آزمایشگاهی در تمام آزمایشگاههای تشخیص طبی و کنترل کیفی  میباشد و جهت تست لوازم صنعتی و مصارف عمومی نیز کاربرد دارد.

انکوباتور تاچ 200 لیتر

مشخصات فنی انکوباتور آزمایشگاهی تاچ:

 • برق دستگاه :۲۲۰V == 500W == 2A == 50-60HZ
 • حرارت قابل کنترل از ۵°C بالای محیط تا ۶۵°C با دقت ±°۰٫۵C
 • دارای سیستم تاچ با کارکرد آسان
 • جنس بدنه خارجی از ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • جنس بدنه داخلی استنلس استیل
 • دستگاه دارای دو درب اصلی و درب شیشه ای
 • ابعاد خارجی دستگاه ۱۱۵×۶۲×۶۲
 • ابعاد داخلی دستگاه ۹۰×۵۰×۵۰
 • دارای دو طبقه که قابلیت افزایش تعداد طبقات دارد

انکوباتور تاچ آزمایشگاهی جهت کشت و رویش باکتری و خشک نمودن ظروف آزمایشگاهی در تمام آزمایشگاههای تشخیص طبی و کنترل کیفی  میباشد و جهت تست لوازم صنعتی و مصارف عمومی نیز کاربرد دارد.

انکوباتور PID میکروکنترلر ۵۵ لیتر

 • مشخصات فنی انکوباتور میکروکنترلر :
 • برق دستگاه    ۲۲۰V = 250W = 1A = 50-60HZ
 • حرارت قابل کنترل از ۵C بالای محیط تا ۶۵C با دقت ± ۰٫۵C
 • جنس بدنه خارجی ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • جنس محفظه داخل از نوع استنلس استیل
 • دستگاه دارای دو درب (درب اصلی و درب شیشه ای )
 • دارای سیستم میکروکنترلر PID (ترموستات وتایمروترمومتر دیجیتال )
 • ابعاد داخلی دستگاه  ۴۵×۳۱× ۳۹ (w×d×h )
 • ابعاد خارجی دستگاه  ۷۲×۴۵×۵۲ (w×d×h)

انکوباتور جهت کشت باکتری و قارچها در تمام آزمایشگاههای تشخیص طبی و کنترل کیفی و مصارف عمومی استفاده میگردد که دمای داخلی آن از دمای محیط شروع شده و قابلیت گرم کردن تا ۶۵ درجه بالاتر از دمای محیط را دارد.

انکوباتور PID میکروکنترلر 100 لیتر

مشخصات فنی انکوباتور آزمایشگاهی :

 • برق دستگاه  ۲۲۰V == 500W == 2A == 50-60HZ
 • حرارت قابل کنترل از ۵C  بالای محیط تا  ۶۵C با دقت ±۰٫۵C
 • دارای سیستم میکروکنترلر (هوشمند) PID ترموستات و تایمر و ترمومتردیجیتال
 • جنس بدنه خارجی از ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • جنس بدنه داخلی استنلس استیل
 • دستگاه دارای دو درب اصلی و درب شیشه ای
 • ابعاد خارجی دستگاه ۸۰×۵۲×۶۱
 • ابعاد داخلی دستگاه ۵۳×۴۰×۴۸
 • دارای دو طبقه که قابلیت افزایش تعداد طبقات دارد

انکوباتور آزمایشگاهی جهت کشت و رویش باکتری و خشک نمودن ظروف آزمایشگاهی در تمام آزمایشگاههای تشخیص طبی و کنترل کیفی  میباشد و جهت تست لوازم صنعتی و مصارف عمومی نیز کاربرد دارد.

انکوباتور PID میکروکنترلر 140 لیتر

مشخصات دستگاه انکوباتور میکروکنترلر :

 • برق دستگاه  ۲۲۰V = 500W = 1A = 50-60HZ
 • حرارت قابل کنترل از ۵C تا ۶۵C+ دقت±۰٫۵C
 • دارای سیستم میکروکنترلر (هوشمند)PID ترموستات و تایمر و ترمومتردیجیتال
 • جنس بدنه خارجی ورق روغنی پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • جنس بدنه داخلی استنلس استیل
 • دارای دو درب شیشه ای و فلزی
 • دارای دو طبقه که قابلیت افزایش تعداد طبقات دارد
 • ابعاد خارجی دستگاه
 • ابعاد داخلی دستگاه

انکوباتور آزمایشگاهی جهت کشت و رویش باکتری و خشک نمودن ظروف آزمایشگاهی در تمام آزمایشگاههای تشخیص طبی و کنترل کیفی  میباشد و جهت تست لوازم صنعتی و مصارف عمومی نیز کاربرد دارد.

انکوباتور PID میکروکنترلر 200 لیتر

مشخصات فنی انکوباتور آزمایشگاهی :

 • برق دستگاه :۲۲۰V == 500W == 2A == 50-60HZ
 • حرارت قابل کنترل از ۵°C بالای محیط تا ۶۵°C با دقت ±۰/۵°C
 • دارای سیستم میکروکنترلر(هوشمند)PID ترموستات و تایمر و ترمومتردیجیتال
 • جنس بدنه خارجی از ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • جنس بدنه داخلی استنلس استیل
 • دستگاه دارای دو درب اصلی و درب شیشه ای
 • ابعاد خارجی دستگاه ۱۱۵×۶۲×۶۲
 • ابعاد داخلی دستگاه ۹۰×۵۰×۵۰
 • دارای دو طبقه که قابلیت افزایش تعداد طبقات دارد

انکوباتور آزمایشگاهی جهت کشت و رویش باکتری و خشک نمودن ظروف آزمایشگاهی در تمام آزمایشگاههای تشخیص طبی و کنترل کیفی  میباشد و جهت تست لوازم صنعتی و مصارف عمومی نیز کاربرد دارد.

انکوباتور یخچال ۵۵ لیتر

مشخصات فنی دستگاه  انکوباتور یخچال :

 • برق دستگاه   ۲۲۰V = 250W = 2A = 50-60HZ
 • ایجاد حرارت قابل کنترل ۵C- یا ۱۰- تا  ۶۵C+ دقت ۰٫۵C±
 • دارای سیستم میکروکنترلرPID (ترموستات و تایمرومومتر دیجیتال)
 • بدنه خارجی ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • محفظه داخلی از استنلس استیل
 • دارای دو درب (درب اصلی و درب شیشه ای)
 • ابعاد خارجی دستگاه ۶۰×۵۲×۸۴ (w×d×h)
 • ابعاد داخلی دستگاه ۴۵× ۳۱×۳۹ (w×d×h)
 • دستگاه در سایزهای مختلف  ۵۵ , ۱۰۰ , ۲۰۰ , ۳۰۰Lit و ….  قابل ارائه میباشد
 • دستگاه در دماهای مختلف با تفاوت قیمت قابل ارائه میباشد

انکوباتور یخچالدار جهت کشت میکروب هایی که نیاز به دمای زیر دمای محیط  را دارند و استفاده درکلیه آزمایشگاههای تشخیص طبی وکنترل کیفی تست لوازم صنعتی ومصارف عمومی میباشد

انکوباتور یخچال 100 لیتر

مشخصات فنی دستگاه  انکوباتوریخچال :

 • برق دستگاه : ۲۲۰V =   ۵۰۰W =  ۲A  =  ۵۰-۶۰HZ
 • ایجاد حرارت قابل کنترل از ۵C- یا ۱۰- تا ۶۵C+ با دقت  ۰٫۵C±
 • دارای سیستم میکروکنترلر(هوشمند)PID (ترموستات و تایمر و ترمومتر دیجیتال )
 • جنس بدنه خارجی  ورق روغنی  پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • جنس محفظه داخل  استنلس استیل
 • دارای دو درب (درب اول فلزی و درب دوم شیشه ای جهت رویت بهتر داخل دستگاه)
 • ابعاد خارجی دستگاه ۱۰۵×۵۵×۶۵ (w×d×h)
 • ابعاد داخلی دستگاه ۵۷× ۴۰×۴۵ (w×d×h)
 • دستگاه در سایزهای مختلف  ۵۵ , ۱۰۰ , ۲۰۰ , ۳۰۰Lit و ….  قابل ارائه میباشد
 • دستگاه در دماهای مختلف با تفاوت قیمت قابل ارائه میباشد

انکوباتور یخچالدار جهت کشت میکروب هایی که نیاز به دمای زیر دمای محیط  را دارند و استفاده درکلیه آزمایشگاههای تشخیص طبی وکنترل کیفی تست لوازم صنعتی ومصارف عمومی میباشد

انکوباتور یخچال 200 لیتر

مشخصات فنی دستگاه  انکوباتوریخچال :

 • برق دستگاه : ۲۲۰V =   ۵۰۰W =  ۲A  =  ۵۰-۶۰HZ
 • ایجاد حرارت قابل کنترل از ۵C- تا ۶۵C+ با دقت  ۰٫۵C±
 • دارای سیستم میکروکنترلر(هوشمند)PID (ترموستات و تایمر و ترمومتر دیجیتال )
 • جنس بدنه خارجی  ورق روغنی  پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • جنس محفظه داخل  استنلس استیل
 • دارای دو درب (درب اول فلزی و درب دوم شیشه ای جهت رویت بهتر داخل دستگاه)
 • دستگاه در سایزهای مختلف  ۵۵ , ۱۰۰ , ۲۰۰ , ۳۰۰Lit و ….  قابل ارائه میباشد
 • دستگاه در دماهای مختلف با تفاوت قیمت قابل ارائه میباشد

انکوباتور یخچالدار جهت کشت میکروب هایی که نیاز به دمای زیر دمای محیط  را دارند و استفاده درکلیه آزمایشگاههای تشخیص طبی وکنترل کیفی تست لوازم صنعتی ومصارف عمومی میباشد

انکوباتور شیکردار 70 لیتری

مشخصات فنی انکوباتور شیکردار :

 • برق دستگاه  ۲۲۰V = 1000W = 5A
 • حرارت دستگاه از دمای محیط تا ۶۵ºC با دقت ±۰٫۵ºC
 • سیستم کنترل دستگاه میکروکنترلر(هوشمند) PID
 • جنس بدنه ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • جنس محفظه داخل استنلس استیل
 • دارای درب اصلی فلزی با پنجره شیشه ای
 • شیکر داخل دستگاه دیجیتال با قابلیت تنظیم زمان
 • سرعت چرخش دستگاه ۲۰-۲۰۰RPM با نمایشگرLCD وزمان با تایمر ۱۲۰ دقیقه
 • شیکرداخل دستگاه دارای حرکت اوربیتالی
 • قابلیت بارگذاری شیکر تا ۱۰Kg
 • ابعاد خارجی انکوباتور۷۷×۵۵×۵۰(W×D×H)
 • ابعاد داخلی انکوباتور۴۵×۴۵×۳۵ (W×D×H)
 • ابعاد صفحه بار گذاری : ۲۰×۳۰

انکوباتور شیکردار جهت کشت و رویش باکتریها وهمزمان شیک کردن نمونه جهت حل کردن بعضی از مواد و مخلوط کردن و یا اکسیژن دهی در موارد کشت میکروبی مایع، که قدرت تکثیر باکتری را در زمان کوتاه بالا ببرد مورد استفاده قرار میگیرد

انکوباتور شیکردار 100 لیتری

مشخصات فنی انکوباتور شیکردار :

 • برق دستگاه  ۲۲۰V = 1000W = 5A
 • حرارت دستگاه از دمای محیط تا ۶۵ºC با دقت ±۰٫۵ºC
 • سیستم کنترل دستگاه میکروکنترلر(هوشمند) PID
 • جنس بدنه ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • جنس محفظه داخل استنلس استیل
 • دارای درب اصلی فلزی با پنجره شیشه ای
 • شیکر داخل دستگاه دیجیتال با قابلیت تنظیم زمان
 • سرعت چرخش دستگاه ۲۰-۲۰۰RPM با نمایشگرLCD وزمان با تایمر ۱۲۰ دقیقه
 • شیکرداخل دستگاه دارای حرکت اوربیتالی
 • قابلیت بارگذاری شیکر تا ۱۰Kg
 • ابعاد خارجی انکوباتور۶۵×۶۰×۷۰(W×D×H)
 • ابعاد داخلی انکوباتور۴۵×۴۰×۶۰ (W×D×H)
 • ابعاد صفحه بار گذاری : ۲۷×۴۲ »

انکوباتور شیکردار جهت کشت و رویش باکتریها وهمزمان شیک کردن نمونه جهت حل کردن بعضی از مواد و مخلوط کردن و یا اکسیژن دهی در موارد کشت میکروبی مایع، که قدرت تکثیر باکتری را در زمان کوتاه بالا ببرد مورد استفاده قرار میگیرد

انکوباتور یخچال شیکر ۷۰ لیتر ۵ºC-

مشخصات فنی انکوباتور شیکر یخچال مدل TAT-‍ColSh570:

 • برق دستگاه  ۲۲۰V = 1000W = 5A
 • حرارت دستگاه از ۵ºC- تا ۶۵ºC با دقت ±۰٫۵ºC
 • سیستم کنترل دستگاه میکروکنترلر(هوشمند) PID
 • جنس بدنه ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • جنس محفظه داخل استنلس استیل
 • دارای درب اصلی فلزی با پنجره شیشه ای
 • شیکر داخل دستگاه دیجیتال با قابلیت تنظیم زمان
 • سرعت چرخش دستگاه ۲۰-۲۰۰RPM با نمایشگرLCD وزمان با تایمر ۱۲۰ دقیقه
 • شیکر داخل دستگاه دارای حرکت اوربیتالی
 • قابلیت بارگذاری شیکر تا ۱۰Kg
 • ابعاد خارجی انکوباتور  ۷۷×۵۵×۵۰(W×D×H)
 • ابعاد داخلی انکوباتور  ۴۵×۴۵×۳۵ (W×D×H)
 • ابعاد صفحه بار گذاری  ۲۰×۳۰

کوباتور یخچال شیکردار جهت کشت و رویش باکتریها وهمزمان شیک کردن نمونه جهت حل کردن بعضی از مواد و مخلوط کردن و یا اکسیژن دهی در موارد کشت میکروبی مایع، که قدرت تکثیر باکتری را در زمان کوتاه بالا ببرد مورد استفاده قرار میگیرد

انکوباتور یخچال شیکر 100 لیتر ۵ºC-

مشخصات فنی انکوباتور شیکر یخچال مدل TAT-‍ColSh5100:

 • برق دستگاه  ۲۲۰V = 1000W = 5A
 • حرارت دستگاه از ۵ºC- تا ۶۵ºC با دقت ±۰٫۵ºC
 • سیستم کنترل دستگاه میکروکنترلر(هوشمند) PID
 • جنس بدنه ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • جنس محفظه داخل استنلس استیل
 • دارای دودرب اصلی(فلزی)ودرب دوم شیشه ای
 • شیکر داخل دستگاه دیجیتال با قابلیت تنظیم زمان
 • سرعت چرخش دستگاه ۲۰-۲۰۰RPM با نمایشگرLCD وزمان با تایمر ۱۲۰ دقیقه
 • شیکر داخل دستگاه دارای حرکت اوربیتالی
 • قابلیت بارگذاری شیکر تا ۱۰Kg
 • ابعاد خارجی انکوباتور  ۶۵×۶۰×۷۰(W×D×H)
 • ابعاد داخلی انکوباتور  ۴۵×۴۰×۶۰ (W×D×H)
 • ابعاد صفحه بار گذاری  ۲۷×۴۲

کوباتور یخچال شیکردار جهت کشت و رویش باکتریها وهمزمان شیک کردن نمونه جهت حل کردن بعضی از مواد و مخلوط کردن و یا اکسیژن دهی در موارد کشت میکروبی مایع، که قدرت تکثیر باکتری را در زمان کوتاه بالا ببرد مورد استفاده قرار میگیرد

تولید انکوباتور CO2

مشخصات فنی انکوباتور CO2 آزمایشگاهی :

 • مجهز به سنسور جهت تنظیم CO2 محدوده ۱~۵%
 • مجهز به سنسور PT100 جهت کنترل دما با دقت بالا
 • مجهز به سنسور اندازه گیری رطوبت نسبی کابین۰~۵۰%
 • کنترلرهوشمندPID جبران سریع دماوCO2
 • قابلیت تنظیم دماو CO2 وزمان
 • آلارم باز ماندن درب دستگاه
 • مجهزبه شیربرقی تنظیم کننده CO2داخل دستگاه
 • مجهز به دریچه خروجی یکطرفه(اگزوزخروج CO2 آزاد)
 • جنس بدنه از ورق فولادی با رنگ الکترو استاتیک
 • جنس محفظه داخلی دستگاه استیل
 • دارای سینی از جنس استیل (تعداد بسته به نوع دستگاه متفاوت است)
 • دارای درب فلزی با پنجره شیشه ای
 • دستگاه انکوباتورCO2 در سایزهای ۶۰ و ۱۰۸ و۱۴۰لیتری قابل ارائه میباشد

فرایند کشت میکروارگانیسم ها ازحساسیت و پیچیدگی هایی برخودار است بمنظور کمک در رشد باکتریها از این دستگاه استفاده میگردد وبانصب سنسور حساس به CO2 برای مدت زمان طولانی با قابلیت کالیبرشدن پاسخگوی کار باشد . انکوباتورCO2 جهت تحقیقات در زمینه‌های میکروب‌شناسی، زیست‌شناسی سلولی ومیکروبی بمنظور کشت سلول و باکتری استفاده میشود و در بسیاری از برنامه‌های کاربردی مثل تحقیقاتی که درزمینه خون‌شناسی، تحقیقات بیوشیمیایی، تحقیقات ژنتیکی، فرآورده‌های دارویی و غذایی استفاده میشود نیز کاربرد دارد