کوره خاکسترگیری

کوره دیجیتال الکتریکی ۲٫۵ لیتر

مشخصات فنی کوره ۲٫۵ لیتر :

 • توان مصرفی ۳kw
 • برق مصرفی ۲۲۰V , 15A
 • بدنه ورق فولادی با رنگ الکترواستاتیک
 • دستگاه مجهز به تایمر
 • کوره دیجیتال با دمای ۱۲۰۰ºC که دمای مفید قابل استفاده ۱۱۰۰ºC
 • المنت دستگاه از جنس وایرکنتال از جنس جرم ریختگی دارای ترموکوپل تیپ K نیکل کروم که با عایق حرارتی پتوی سرامیکی پوشش داده شده است
 • پوشش داخلی از جنس ریختگی آلومینایی
 • ابعاد داخلی h×d× w)(13×۲۰×۱۰)
 • ابعاد خارجی h×d× w)(33×۴۵×۴۸)
 • وزن دستگاه ۲۷Kg

دستگاه کوره آزمایشگاهی وسیله ای است جهت دما دادن با حرارتهای بسیار بالا و یا سوزاندن و گرفتن خاکستر ماده شیمیایی میباشد

کوره جهت استفاده در آزمایشگاههای کنترل کیفی صنایع غذایی ، دارویی و یا صنایع سیمان و برای مقاصد مختلف مانند تجزیه وتحلیل وزنی برامواد آلی واندازه گیری مقدار زغال سنگ و آهک استفاده میشود

کوره دیجیتال الکتریکی ۵ لیتر

مشخصات فنی کوره ۵ لیتر :

 • توان مصرفی ۳kw
 • برق مصرفی ۲۲۰V , 15A
 • بدنه ورق فولادی با رنگ الکترواستاتیک
 • دستگاه مجهز به تایمر
 • کوره الکتریکی با دمای۱۲۰۰ºCکه دمای مفید قابل استفاده ۱۱۰۰ºC
 • المنت دستگاه از جنس وایرکنتال از جنس جرم ریختگی دارای ترموکوپل تیپ K نیکل کروم که با عایق حرارتی پتوی سرامیکی پوشش داده شده است
 • پوشش داخلی از جنس ریختگی آلومینایی
 • ابعاد داخلی (۱۵×۲۲×۱۷)(w×d×h)
 • ابعاد خارجی (۳۵×۵۰×۵۵)(w×d×h)

دستگاه کوره آزمایشگاهی وسیله ای است جهت دما دادن با حرارتهای بسیار بالا و یا سوزاندن و گرفتن خاکستر ماده شیمیایی میباشد

کوره جهت استفاده در آزمایشگاههای کنترل کیفی صنایع غذایی ، دارویی و یا صنایع سیمان و برای مقاصد مختلف مانند تجزیه وتحلیل وزنی برامواد آلی واندازه گیری مقدار زغال سنگ و آهک استفاده میشود

کوره دیجیتال الکتریکی 7/5 لیتر

مشخصات فنی کوره ۷٫۵ لیتر :

 • توان مصرفی ۳kw
 • برق مصرفی ۲۲۰V , 15A
 • بدنه ورق فولادی با رنگ الکترواستاتیک
 • دستگاه مجهز به تایمر
 • کوره الکتریکی با دمای۱۲۰۰ºCکه دمای مفید قابل استفاده ۱۱۰۰ºC
 • المنت دستگاه از جنس وایرکنتال از جنس جرم ریختگی دارای ترموکوپل تیپ K نیکل کروم که با عایق حرارتی پتوی سرامیکی پوشش داده شده است
 • پوشش داخلی از جنس ریختگی آلومینایی
 • ابعاد داخلی (۱۵×۲۵×۲۰)(w×d×h)
 • ابعاد خارجی (۳۵×۵۰×۵۵)(w×d×h)
 • وزن دستگاه ۳۸Kg

دستگاه کوره آزمایشگاهی وسیله ای است جهت دما دادن با حرارتهای بسیار بالا و یا سوزاندن و گرفتن خاکستر ماده شیمیایی میباشد

کوره جهت استفاده در آزمایشگاههای کنترل کیفی صنایع غذایی ، دارویی و یا صنایع سیمان و برای مقاصد مختلف مانند تجزیه وتحلیل وزنی برامواد آلی واندازه گیری مقدار زغال سنگ و آهک استفاده میشود